Ten fragment przeznaczony jest dla niemieckich rodzin,
dlatego jest napisany tylko w
jezyku niemieckim.