Co znaczy "Au-pair"

Słowo "Au-pair" pochodzi z języka francuskiego i znaczy "na wzajem". Ze stosunku angażu jako Au-pair mają mieć obie strony kożyść. Zagraniczne Au-pair mieszkają w czasie ich pobytu u niemieckich ich goszczących rodzin. Jako wzajemny gest jest oczekiwana ich pomoc przy opiekowaniu się dziećmi i pomoc przy pracach domowych.

Dla wielu młodych osób jest Au-pair możliwością pogłębienia znajomości już trochę umianego języka obcego w danym państwie. Ten stosunek angażu jako Au-pair przynosi ze sobą różne korzyści, jak na przykład

Na pierwszym planie tego stosunku angażu jako Au-pair stoi pogłebienie znajomości języka danego kraju, a także poznanie państwa i ludzi. Au-pair może dlatego tylko lekkie prace domowe wykonywać i opiekować się dziećmi, a także ich niańczeniem. Au-pair nie ma być tanią pomocą domową, ani sprzątaczką w danym domu. Au-pair nie jest żadną tanią siłą roboczą, ani też zawodem sprzątaczki, ma być traktowany/-a jako równouprawniony członek rodziny.