Čo znamená "Au-pair"

Slovo „au-pair“ pochádza z francúzskeho jazyka a znamená „ako rovný s rovným“. Zahraničné au-pair žiju v nemeckých hosťovských rodinách, kde majú postarané o stravu a ubytovanie. Naoplátku pomáhaju svojej rodine s deťmi a bežnými domácimi prácami. Z au-pair vzťahu by mali mať úžitok obe strany, ako au-pair, tak i jej hosťovká rodina.

Au-pair je ideálnou možnosťou, ako si zlepsiť znalosti cudzieho jazyka v hostiteľskej zemi. Ďalšie výhody sú v tom, že všetky problémy, spojené s hľadaním ubytovania, odpadávaju. O bezplatné stravovanie je taktiež postarané a za odvedenú prácu dostane au-pair vreckové.

Au-pair nie je v hostiteľskej rodine žiadnou slúžkou alebo lacnou pomocnicou, ale rovnoprávnym členom rodiny.